Psikolojik Danışma ve Rehberlik

928280PDR

TED Denizli Koleji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde öğrencinin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özelliklerini fark etmesine odaklanır. Deneyimli Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanları tarafından öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine, etkili öğrenme ve çalışma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülür. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde, sorunlara erken müdahale ve özellikle sorunun oluşmamasına yönelik gelişimsel ve koruyucu yaklaşım esastır.

AMAÇ VE İLKELER

Amacımız Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Koordinatörlüğü, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İlkelerimiz a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır. b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir. c) Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir. d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır. e) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır. f) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür. g) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır. h) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur. ı) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır. Bu ilkeler doğrultusunda Koordinatörlüğümüz, çağdaş rehberlik modellerinden yararlanmakta, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını planlamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde en iyi hizmete ulaşmayı hedeflemektedir.

HİZMET ALANLARI

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz:
• Okula yeni başlayan öğrencilere PDR Koordinatörlüğü çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.
• Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.
• Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.
• Meslek alanları ve üniversiteye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla üniversite ve meslek tanıtımları, üniversite tanıtım fuarı ve üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.
• Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.
• Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.
• “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Eğitim”, “Siber Zorbalık”, gibi konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
• Bilgilendirme amaçlı kitap, kitapçık ve broşür hazırlanması.

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz:
Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;
• Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.
• Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda seminer ve konferansların düzenlenmesi.
• Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanması.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:
• Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.
• Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.
• Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (liseye giriş sistemi, vb. konularda).
• Gerekli dokümanların (broşür, kitapçık vb.) sağlanması.

Velilerimizin ve öğrencilerimizin gereksinim duydukları bilgilere ulaşabilmeleri ve PDR uzmanlarıyla iletişim kurabilmeleri amacıyla düzenlenmiş olan PDRK web sayfası sürekli güncellenmektedir.

PROGRAMLAR

Madde Kullanımı Bağımlılığı ve Kitle İletişimi Programı
İlköğretim 5. sınıf düzeyinden başlayarak tüm öğrencilerimiz, madde kullanımı ve bağımlılığı konusunda bilgilendirilmektedirler. Uygulamalar, multi-media destekli olarak 40 dakikalık bir ders saati içinde yapılmaktadır. Bilgi aktarımı, Danışma ve Rehberlik uzmanları ve alan doktorları tarafından gerçekleştirilmektedir. Uygulamalar, sınıf öğretmeninin dersinde ve öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmekte ve böylelikle program öğretmen arkadaşlarımıza da ulaştırılmaktadır. Program kapsamında “MADDE KULLANIMI ve BAĞIMLILIĞI” konusunda hazırlanan ve uygulama sırasında sunulan bilgileri içeren broşür tüm 8. sınıf öğrencilerine ve sınıf öğretmenlerine dağıtılmaktadır.

Meslek Rehberliği Programı
Bireyin bir meslek seçme kararı, onun tüm yaşamını etkileyen önemli dönüm noktalarından birisidir. Bireyin mesleğe ya da kendisini mesleğe hazırlayan bir programa yönelmesi ise bir anda ulaşılabilen bir karar olmayıp, yaşam boyu oluşan ve gelişen bir süreci içermektedir. Bu nedenle; okulumuzda yürütülen mesleki rehberlik çalışmaları öğrencilerimizin gelişim özelliklerine göre planlanlanmakta, ilkokuldan başlayarak ortaokul düzeyini kapsayan bir program çerçevesinde yürütülmektedir.

Mesleki rehberlik çalışmalarının amacı, bireyin kişisel özelliklerini, tutumlarını, ilgilerini, yeteneklerini, amaç ve sınırlılıklarını tanıyarak bu özellikleri ile meslekler arasında gerçekçi bir ilişki kurmasına yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda okulumuzda yapılan mesleki rehberlik çalışmalarının, öğrencinin kendini tanıması ve meslekler hakkında bilgi sahibi olması olarak özetlenebilecek olan iki boyutunu da kapsamasına özen gösterilmiştir.

Öğrencilerin Kendilerini Tanımasına Yönelik Çalışmalar
– Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ( 8. sınıf )
– Mesleklere yönelik rehberlik grup etkinlikleri

Meslek ve Üniversite Tanıtımlarına Yönelik Çalışmalar
– Kaynak Kişi Uygulaması ( 1. ve 2. sınıf )
– Sözcükler ve Meslekler Uygulaması ( 5. sınıf )
– Meslekler Günü Etkinliği ( 8. sınıf )

Değerler ve Karakter Eğitimi Programı
Değerler Eğitimi; değerlerin davranış olarak edinilmesi bakımından, farkındalık kazandırmayı amaçlar, “Bireyin kendi kendini tanımasını, kendisiyle ve çevresi ile uyum içerisinde olmasını, olumlu davranışlar sergilemesini ve tutarlı olmasını” sağlayan özellikleri kazandırır. Değerler Eğitimi, öğrencilerin iç motivasyonunu geliştirmeye, neyin doğru olduğu ile ilgili yorum yapmalarına ve bunları olumlu davranışlara dönüştürmelerine imkan sağlar. Çocuklarımıza, “Toplumsal, kültürel ve evrensel değerlerin kazandırılmasının yanı sıra, yaratıcı düşünme, sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme” gibi hedefleri de kazandırır. Sorumluluk, saygı, sevgi, yardımlaşma, iyilik ve hoşgörü, dürüstlük, barış,özgüven gibi değerler her ay çeşitli etkinliklerle okul genelinde işlenir. Karakter Eğitimi’nde, öğrencilere kazandığı değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat verilir. Okul, değerlerin uygulandığı yaşam alanıdır. Okulun tüm öğretmenleri değerlerin modeli olurlar. Karakter Eğitimi günlük hayattan ayrı değildir. Hem aile hem de toplumda devam eder.

İLETİŞİM

EĞER,
Kendimi yalnız hissediyorum,
Arkadaşlarımla daha iyi ilişkiler kurmak istiyorum,
Zamanımı daha iyi kullanmak istiyorum,
Çalıştığım halde başarılı olamıyorum,
Geceleri uyumakta zorluk çekiyorum,
Meslek seçimimde kararsızlık yaşıyorum, dışlanmış hissediyorum,
Kendime daha çok güvenmek istiyorum,
Konuşacak birine ihtiyacım var,
Liseler hakkında bilgi edinmek istiyorum,
Ailemle ilişkilerimde mutsuzum,

DİYORSANIZ…
BİZ BURADAYIZ…
BİZE BAŞVURUN…


2017-2018 REHBERLİK BÜLTENLERİMİZ

 

OCAK AYI REHBERLİK BÜLTENİ

ŞUBAT AYI REHBERLİK BÜLTENİ

NİSAN AYI REHBERLİK BÜLTENİ

MAYIS AYI REHBERLİK BÜLTENİ


ARŞİVDEKİ BÜLTENLERİMİZ

ŞUBAT BÜLTENİ: “OYUNCAK SEÇİMİ” (17/01/2017)
 
OCAK BÜLTENİ: “GELİŞİM ÖZELLİKLERİ VE VELİ YAKLAŞIMI” (03/01/2017)
 
ARALIK BÜLTENİ: “ÇOCUK VE TELEVİZYON”
 
KASIM BÜLTENİ: “ÇOCUK VE SORUMLULUK”

 

EKİM BÜLTENİ: “ÇOCUĞUMUN OKULDA İLK GÜNLERİ VE BENİM KATKIM”

Etkinlikler

< 2016 >
Aralık 26 - Ocak 01
 • 26
  Etkinlik yok
 • 27
  Etkinlik yok
 • 28
  Etkinlik yok
 • 29

  Konser

  Bütün gün
  29-12-16

  Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz için

  TED Yılbaşı Konseri

 • 30

  Parti

  13:00 -17:00
  30-12-16

  Çok Amaçlı salonda 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte Yeni Yıl kutlaması

 • 31
  Etkinlik yok
 • 01
  Etkinlik yok

Atatürk Sözleri

 • "Bütün ümidim gençliktedir."
 • "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz."
 • "Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir."