Kayıt Bilgileri

KAYIT RANDEVUSU İÇİN  385 7 385 / 122

Ücret bilgisi için sayfanın en altına bakınız.

2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT DUYURUSU 

 

Okulumuza, 2017-2018 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 9. sınıf düzeyinde  öğrenci kabul edilecektir.

ANA SINIFLARI

Küçük Yaş Grubuna, 

Eylül ayı itibariyle en az 48 aylık olan öğrenciler alınacaktır. 

Okul Öncesi Hazırlık Grubuna (Büyük Grup),

Eylül ayı itibariyle en az 54 aylık olan öğrenciler alınacaktır. Bu gruba kayıt olan öğrencilerimizin ilkokul 1. sınıflarımıza doğrudan devam hakkı bulunmaktadır. 

Okul öncesi sınıflarımıza ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. PDR uzmanları ve öğretmenlerimiz tarafından aday öğrenciler, gözlem ve görüşme yolu ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakki kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilerek veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir. Görüşmesi olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.

İLKOKUL VE ORTAOKUL

İlkokul 1. Sınıf:

1.sınıflarımıza Okul Öncesi Hazırlık Grubu öğrencilerimizin devam hakkı bulunduğundan, ilkokul 1. sınıflarımıza kontenjanlar dâhilinde sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir.

Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından aday öğrenciler, gözlem ve görüşme yolu ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakki kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilerek veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir. Görüşmesi olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.

 İlkokul 2. ve 3. Sınıflar:

2 ve 3. sınıflarımıza kontenjanlar dâhilinde, sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir. Aday öğrenciler ön kayıt başvuru tarihine göre kontenjan dâhilinde sırayla PDR görüşmesine davet edilecektir. Görüşmesi olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.

İlkokul 4. ile Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar:

4, 5, 6. 7 ve 8. sınıflarımıza kontenjanlar dâhilinde, sınavla sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir.

Ön kayıt başvurusu yapan aday öğrenciler “TED Okulları Giriş Sınavı”na katılacaktır. Belirlenen barajı geçenler arasından başvuru önceliğine göre aday öğrenciler PDR uzmanlarınca görüşmeye alınacaktır. Sınav giriş başvurusu yapan aday öğrenciler, 5 Mart 2017, Pazar günü yapılacak olan TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavına katılacaktır. Sınavı ve mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenci velisinin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini yapması ile kayıt süreci tamamlanmış olacaktır.

 

Lise 9. Sınıflar.

Lise Kayıt Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

 

TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı Hakkında

TED Okulları Giriş Sınavı TED Genel Merkezi tarafından hazırlanmaktadır. TED Okulları Giriş Sınavına 2016-2017 öğretim yılında 3, 4, 5, 6, 7. sınıf seviyelerinde öğrenim gören öğrenciler girebilir.

* Öğrenci Giriş Sınavı, TED Genel Merkezi tarafından Türkçe, Matematik ve İngilizce olmak üzere üç temel disiplinde uygulanmaktadır. 

* Sınava girmek isteyen öğrencilerin velilerinin Okulumuza gelerek şahsen veya www.teddenizli.k12.tr adresindeki online formu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

* Öğrenci giriş sınavı 05 Mart 2017, Pazar günü saat 10.00’da (gerekli halerde ikinci oturum 13.30’da) okulumuzda yapılacaktır.  Sınavdan 3 gün önce adaylar sınav giriş belgelerini okulumuzun internet adresinden TC kimlik numaraları ile online alabileceklerdir.

* Sınavda yer alan sorular, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen becerileri ölçmeye yöneliktir.

* Sınav, çoktan seçmeli maddelerden oluşmaktadır. Sınava başvuruda bulunan öğrenciler, istekleri doğrultusunda sınavın sadece Matematik alanını, İngilizce ya da Türkçe dilinde alabileceklerdir.

* Sınıf düzeylerine göre soru sayıları ve sınav süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

2017-2018 Yılında Okuyacağı Sınıf

Türkçe

Matematik

İngilizce

Toplam Soru Sayısı

Sınav Süresi

4. Sınıf

15

15

15

45

70 dk.

5. Sınıf

20

20

20

60

80 dk.

6. Sınıf

20

20

20

60

80 dk.

7. Sınıf

20

20

20

60

80 dk.

8. Sınıf

20

20

20

60

80 dk.

 

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

 

Puanlamada bağıl değerlendirme esas alınacaktır. Her sorunun puanı eşit değildir. Sınav sonuçları Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip 10 Mart 2017’de www.teddenizli.k12.tr adresinde açıklanacaktır.

 

 * Öğrenci Giriş Sınavı Sonuçlarına Göre Verilecek Başarı Bursları

05 Mart 2017 tarihinde uygulanacak “Öğrenci Giriş Sınavı” sonucuna göre 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde;

1. olan öğrenciye % 75
2. olan öğrenciye % 50
3. olan öğrenciye % 25

oranında öğrenim ücreti üzerinden başarı bursu verilecektir.

 

* Sınav sonuçlarında eşitlik olması halinde TED Denizli Koleji Burs ve İndirim Uygulamaları İç Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilir. Okul Yönetimi vereceği burs oranlarını tekrar değerlendirme hakkına sahiptir.

* Açık kontenjan bulunması halinde, bu tarihten sonra başvuru yapacak adaylar okulun belirleyeceği tarih/tarihlerde sınava katılabileceklerdir. 05 Mart 2017 tarihinden sonra sınava girecek adaylar Öğrenci Giriş Sınavı sonuçlarına göre verilecek başarı bursundan yararlanamayacaktır.

 

 İngilizce Düzey Belirleme Sınavı 

Kesin kaydı yapılan 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerindeki öğrencilere ayrıca “İngilizce Düzey Belirleme Sınavı” uygulanacaktır. Yabancı dil seviyeleri beklenen düzeyde olmayan öğrenciler okul tarafından düzenlenecek “İngilizce Destek Programı” na alınacaktır.

 

TED Okullarından Nakil

Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup, TED Denizli Koleji’ne geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde boş kontenjan olması halinde öncelikli olarak kayıt edilir.

 

Kesin Kayıt İşlemleri

* Kayıt formu ve sözleşmesi (matbu, okul tarafından verilecek)
* Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi
* Öğrencinin 6 adet fotoğrafı
* Velinin 2 adet fotoğrafı (her bir öğrenci için)
* Ödemenin yapıldığını gösterir belge
* Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi

 

BURS OLANAKLARI

 

Türk Eğitim Derneği tarafından, başarılı ancak maddi olanakları yetersiz öğrencilere, Tam Eğitim Bursu (TEB) verilmektedir. Detaylı bilgi, www.ted.org.tr  web adresinden alınabilir.

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA UYGULANACAK OKUL ÜCRETLERİ

 

ANASINIFI

12.000TL

1, 2, 3 ve 4. SINIF

15.400TL

5, 6, 7 ve 8. SINIF

16.400TL

9. SINIF (LİSE)

18.700TL

 

Ücret ve indirimlere ilişkin açıklamalar:

 • Okul ücretlerine KDV dâhildir.
 • Kitap, kıyafet ve servis ücretleri her yıl Eylül ayı başında belirlenir.
 • Yemek ücreti yıllık 2.950TL‘dir. Yemek hizmeti kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi ara beslenmesini içermektedir. (Anasınıflarında yemek ücreti 2.850TL‘dir.)
 • Peşin ödemelerde öğrenim ücreti üzerinden 500TL indirim yapılır.
 • Şubat, Mart aylarında %7; Nisan ayında %6; Mayıs ayında %5 ve Haziran ayında %4 oranında öğrenim ücreti üzerinden erken ödeme indirimi uygulanır. Erken ödeme indirimleri ilgili ayın ilk günü ile son günü arasında yapılan kayıtlar için geçerlidir.
 • Uygulanabilecek taksit sayısı en fazla 9 aydır. Sonraki aylarda yapılacak kayıtlarda taksitli ödemelerin sonuncusu 2018 yılı Şubat ayıdır.
 • Aynı dönemde okuyan kardeşlerden her birine, öğrenim ücreti üzerinden % 10 indirim uygulanır.
 • TED mezunlarının, öğretmenlerin ve üniversite personelinin çocuklarına % 10 indirim uygulanır.
 • Birden fazla burs veya indirim hakkı kazanılması durumunda, öğrencinin lehinde olan en yüksek orana sahip burs veya indirim uygulanır. Erken Kayıt İndirimi ve Peşin Ödeme İndirimi, bu kuraldan müstesnadır.
 

Etkinlikler

< 2017 >
Ekim
PSÇPCCP
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425
 • 12:15 -12:30
  25-10-17

  No additional detail for this event.

262728
 • Bütün gün
  28-10-17

  Konferans Salonu-Tüm Veliler

29
3031     

Atatürk Sözleri

 • "Bütün ümidim gençliktedir."
 • "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz."
 • "Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir."
KAPAT
KAPAT